Etvar-ı-Seb’a

By | 21 Haziran 2015

etvar-i-seba   Yedi tavır şunlardır:
1) NEFS-î-EMMÂRE’ye ilâç, LÂ ÎLÂHE İLLALLAH
2) NEFS-İ-LEVVÂME’ye çare, ÎSM-Î-CELÂL (ALLAH)
3) NEFS-î-MÜLHİME’ye çare, İSM-İ-HÛ (YÂ HU)
4) NEFS-İ-MUTM A ’î NNE’y e vuslât, ÎSM-İ-HAK (YA HAK)
5) NEFS-İ-RÂDIYYE’ye mazhariyyet HAY ismi şerifi (YA HAY)
6) NEFS-î-MERDIYYE’ye vuslât, KAYYUM ismi şerifi (YÂ KAYYÜM)
7) NEFS-Î-SÂFÎ Y YE ’ye makam YÂ KAHHAR esmâ- sıdır.
(KAHHAR esmasına, sâlik fazla devam etmemelidir.)