« Ettiğini Bulursun!»

By | 28 Mayıs 2015

ettigini-bulursunMağrur olma hüsn-ü âna, rüzgâr gibi gelir geçer;
Bu fâniye gelen mahlûk, ecel şarabından içer;
Arif olan bu cihanda, hayrı şerri bilir, seçer;
Hak rizasm kazanmayan, insan gelir hayvan göçer;

Âdemoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer..
Mala mülke güvenilmez, ele kalır harap olur;
Makam ile öğünülmez, elden gider serâb olur,
İpek döşek beğenmeyen, gün gelir ki türâb olur;
Hak rizasm kazanmayan, insan gelir hayvan göçer;

Âdemoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer..
Mevt ermeden ölebilen, daim hakla baki kalır;
Basireti olan kişi, gördüğünden ibret alır;
İyilik de, fenalık da sahibini ergeç bulur;
Hak rizasm kazanmayan, insan gelir hayvan göçer;

Âdemoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer..
Bu dünyaya gelen insan, hak rizasm bulmalıdır;
Gelenler hep gidiyorlar, bundan ibret almalıdır;
Biraz gayret ve himmetle, gerçek insan olmalıdır;
Hak rizasm kazanmayan insan gelir hayvan göçer;
Âdemoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer..
Sadık yoldaş amelindir, ibadetten geri kalma;
Hak kelâmı kabul eyle, İblis gibi mahrum olma;
Kul hakkından ihtiraz et, sakın beddua alma;
Hak rizasın kazanmayan, insan gelir hayvan göçer;
Âdemoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer..
Hesap günü adaletin tecellisi acı olur,
Boynuzsuz koç, boynuzludan huzurda davacı olur;

Hasenat da, seyyiat da işleyene râci olur;
Hak rizasm kazanmayan, insan gelir hayvan göçer;
Âdemoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer..
Konan göçer, kimse kalmaz; dünya misafirhanedir;

Ziynetine aldananlar, bilmiş ol ki, divanedir;
Mâ’mureler harap olur, bir acayip viranedir;
Hak rizasm kazanmayan, insan gelir hayvan göçer;
Âdemoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer..
Varsın dönsün el sözünden, hulfeyleme ahdına dur;

Melek suru üflemeden, haşrı neşri bunda gör;
Bütün dünya Lâ diyorsa, sen yanılma îllâ’da dur;

Hak rizasm kazanmayan, insan gelir hayvan göçer;
Âdemoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer..

Aşkî hazır ol ölüme, pek yakında gelir elbet;

Sekiz arşın bir kefendir, gider ayak bütün servet;
Muhammed’e bağla gönlün, budur ancak izzü devlet;
Hak rizasın kazanmayan, insan gelir hayvan göçer;
Âdemoğlu ektiğini bir gün olur mutlak biçer..