Eşine Yaklaşmama Yemini (İlâ)

By | 27 Nisan 2015

esine-yaklasmama-yemini-ila    ‘Yemin etmek’ manasına gelen “îlâ” kelimesi, erkeğin, karısıyla cinsî münasebette bulunmamak üzere yemin etmesi manasında bir terimdir.
“Kadınlarına yaklaşmama yemini (îlâ) edenler için dört ay beklemek vardır. Şâyet dönerlerse, şüphesiz Allah gafur’dur, rahmidir.” (Bakara, 2/226)
Yemin engelini kötüye kullanarak kadınlara zarar verme yolunu seçen kocaları engellemek için İslâm hukuku kaide ve sınırlamalar getirmiştir. Buna göre, hanımıyla cinsî münasebette bulunmama yemini eden, yahut bunu zorca bir ibadete bağlayan kocalara 4 ay müddet tanınmıştır. Koca, bu müddet içinde ya yeminini bozarak karısıyla normal evlilik hayatına dönecek yahut da yeminini bozmayıp 4 ayı dolduracaktır.
Yemininden vazgeçmesi durumunda koca, keffaret öder, ki bu da ya 10 fakiri bir gün doyurmak, ya 10 fakiri giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunların hiçbirisine güç yetiremediği takdirde 3 gün oruç tutmaktır.
Yeminini bozmayıp 4 ayı doldurması halinde ise, Hanefîlere göre kadın, bir bâin talâk ile boşanmış sayılır