Erkeğin Aile İçindeki Görevleri

By | 21 Nisan 2015

erkegin-aile-icindeki-gorevleri     İslâm dini, aile içinde kadınlarla erkeklerin görevlerinin ne olduğunu dikkatle açıklamıştır. Kur’an-ı Kerim ve hadislerde aile yapısını, fertlerin sorumluluklarını ve iyi geçinmenin yolları ortaya konulmuştur.
İnsanlar yaratılışları itibarıyla farklı özelliklere sahiptirler. Allah (cc) erkekle kadını da değişik özelliklerle donatmıştır. Aile içindeki görevlerini de bu özelliklere uygun olarak tanzim etmiştir.
Erkek, ailenin reisidir. Ailenin tüm sorumluluğu ona aittir. Evinin her türlü ihtiyacını temin etmek, aile fertlerini korumak, ailenin dirlik ve düzenini sağlamak, onların İslâm’a uygun bir hayat yaşamasını gerçekleştirmek, aile reisi babaya aittir.
Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:
“Allah (cc)’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkârdır…” (Nisâ, 4/34)
Bir başka âyet-i kerimede ise, şöyle buyurulmaktadır:
“Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah (cc)’ın yanındadır.” (Tegabün, 64/15)
Bu âyetler, anne ve babalara özellikle babalara hitap etmektedir. Llerkes kendi ailesinden sorumludur. Onların yemelerinden içmelerine; eğitimlerinden evliliklerine kadar her şeyleriyle bizzat ilgilenmek zorunluluğu vardır.
Bu açıklamalara göre, aile reisi olan erkek, ailesinin her şeyinden sorumludur.
Aile içinde kadının da erkeğin de karşılıklı hak ve sorumlulukları vardır. Bu karşılıklı hak ve sorumlulukların yerine getirilmesi ailenin mutluluğunu sağlar.
Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:
“…Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah (cc), azizdir, hakimdir.” (Bakara, 2/228)