Dört Mezhebe Göre Zekat

By | 2 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-zekat- Mezhep imamları zekâtın İslamın rükünlerinden biri olduğunda ve aşağıdaki cinsten mallarda farz olduğunda icma etmişlerdir:
a – Büyükbaş hayvanlarda,
b – Para cinsinde,
c – Ticaret için olan malda,
d – Meyve ve hububat cinsinden özel olarak ambarlanan ölçek ile ölçülen mahsulde.

- Mezhep imamları hür, akıllı, büluğa ermiş müslüman kimseye zekâtın farz olduğunda icma etmişlerdir. Mükateb’eö zekât farz mıdır? Bunda ihtilaf vardır. Ebu Hanife’ye göre mükatebin hububat cinsinden malında öşür olarak zekât farzdır. Diğer mallarında farz değildir. Ebu Sevr’e göre durum ne olursa olsun, mükatebe zekât farzdır. Malikî, Şafiî ve Hanbelî’de mükatebe zekât farz değildir.