Dört Mezhebe Göre Zekât Verilecek Kimseler – 2

By | 3 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-zekat-verilecek-kimseler-2- Fakir: Ebu Hanife ve Malik’e göre bazı ihtiyaçlarını karşılayacak durumu olup geri kalana muhtaç olandır. Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise fakir hiçbir şeyi olmayandır.

- Miskin: Ebu Hanife ve Malik’e göre hiçbir şeyi olmayan kimsedir. Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise ihtiyaçlarından bazısına yetecek şeyi olan kimsedir.

- Zekât toplama görevlisi: Bu kimse bu görevi yerine getirirken işinin karşılığı olarak ücret mi alır yoksa zekât verenlerin zekâtından alabilir mi?
Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre işinin karşılığı ücret alır. Malik ve Şafiî’ye göre ise zekât alabilir. Zekât toplama memuru olarak görevlendirilen kişi köle ve yakın akraba olabilir. Bu Hanbelî mezhebine göredir. Diğer mezheplere göre caiz değildir.