Dört Mezhebe Göre Zekat – 3

By | 2 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-zekat-3- Nisap miktarı kadar olan mal, yıl içerisinde satılır veya bir başka çeşitle değiştirilirse yıl hesabı kesintiye uğrar. Bu Şafiî ve Hanbelî’ye göredir. Ebu Hanife’ye göre değişimle altın ve gümüşte yıl hesabı kesintiye uğramaz, büyük baş havanlarında ise değişimle yıl hesabıkesilir.

Malikî’de ise değişim aynı cins ile olmuş ise yıl hesabı kesintiye uğramaz. Ayrı cins ile değiştirilmiş ise iki rivayet vardır.

- Nisabın bir kısmı telef olmuş veya sahibi tarafından yıl tamamlanmazdan önce telef edilmiş ise Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre yıl hesabı kesintiye uğrar. Malik’e ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise kendisi telef etmekle zekâttan kaçmak istemiş ise sene süresi işlemeye devam eder ve sene tamam olunca zekât farz olur.