Dört Mezhebe Göre Yolcu Namazı – 7

By | 30 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-yolcu-namazi-7Şafiî mezhebine göre hastalık veya korku sebebiyle iki namazı birleştirerek kılmak caizdir. Hanbelî’de caizdir. Şafiî mezhebinden son devir alimleri de buna tercih etmişlerdir. Nevevî“Mühezzeb” isimli eserinde bu görüş kuvvetlidir, demiştir.

- İbn-i Sirin’e göre alışkanlık haline getirmemek kaydıyla korku ve hastalık gerekçesi olmadan da iki namazı birleştirerek kılmak caizdir.

- Ibn-i M ünzir ve bir grup alim, iki namazın yolculuk dışında da korku, hastalık ve yağmur özürleri olmadan da birleştirilerek kılınabileceği görüşünü tercih etmiştir.