Dört Mezhebe Göre Yenmesi Helal ve Haram Olanlar – 13

By | 17 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-yenmesi-helal-ve-haram-olanlar-13- Kazançların en helal olanı hakkında ihtilaf edilmiştir. Bir ri-vayete göre ziraat, bir rivayete göre sanat, bir rivayete göre ticarettir. Şafiî’ye göre bunlardan en helal kazanç ticarettir.