Dört Mezhebe Göre Vekalet – 3

By | 29 Haziran 2015

-dort-mezhebe-gore-vekalet-3 Vekalet veren kimse vekiline satış hususunda herhangi bir kayıt olmaksızın (mutlak olarak) vekalet verirse:
Malik, Şafiî, Ahmed b. Hanbel, Ebu Yusuf ve Muhammed’e görebu vekalet, vekilin satışı, satılan malın benzerlerinin fiyatına ve o şehirde ödemede kullanılan para cinsi ile yapmasını gerektirir.

Şayet (genel olarak) insanların aldanmayacağı bir farklı fiatla satarsa veya veresiye satarsa veya o şehirde kullanılan para cinsinden başka bir para ile satarsa, vekalet verenin izni olmadıkça satış caizolmaz.

Ebu Hanife’ye göre vekilin yukarıda söylenen hususlara riayet etmesi gerekmez.
(Mutlak vekaletle) satışa gelince, vekilin benzer fiattan fazlaya veya veresiye satması caiz değildir. Bunda ittifak vardır.
- Malın telefi hususunda vekilin sözü vesikaya dayalı olarak kabul edilir. Bunda ittifak vardır.
Malın geriye verildiği hususunda vekilin sözü kabul edilir mi?
Şafiî’de tercih edilen rivayete göre kabul edilir. Hanbelî’de de böyledir. İster kendisi vermiş olsun, isterse başkası, fark etmez.