Dört Mezhebe Göre Tilavet Secdesi

By | 29 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-tilavet-secdesi-Tilavet secdesi,okuyana da dinleyene de sünnettir. Ebu Hanife dışında üç imama göre böyledir. Ebu Hanife’ye göre vaciptir. Üç imama göre dinleme durumunda olmaksızın secde âyetini işiten kimseye secde gerekmez. Ebu Hanife’ye göre dinleyerek okuyanla (rastgele de olsa) işiten aynıdır.

- Şafiî ve Hanbelî mezhebinde tercih edilen görüş itibarıyla secde âyetleri I4’tür. İmam Malik’ten de böyle rivayet edilmiştir.

Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre Hacc suresinde iki secde âyeti vardır. Ebu Hanife ve Malik’ten bir rivayete göre Hac suresinde bir secde âyeti vardır.

Sa’d suresindeki secde âyeti, şükür secdesi için mi yoksa tilavet secdesi için midir? Bu soruya Ebu Hanife, Malik ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel secde âyetidir şeklinde cevap veriyorlar. Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’den gelen diğer rivayete göre -ki meşhur olan budur- şükür secdesidir, namaz dışında secde etmek müstehaptır, cevabını veriyorlar.