Dört Mezhebe Göre Tilavet Secdesi – 3

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-tilavet-secdesi-3- Namaz için gerekli şartlar secde âyetinin secdesi için de şarttır. Bu hususta icma vardır.
- İbn’ul-Müseyyib’den nakledildiğine göre âdet kanaması görmekte olan kadın secde âyetini işittiğinde başı ile ima eder.

- Rükû etmek secde âyeti için secde etmek yerine geçmez. Bu, Ebu Hanife dışındaki imamlara göredir. Ebu Hanife’ye göre geçerlidir.

- Şafiî ve Malik’e göre imamın namazda secde âyetini okuması mekruh değildir.

Ebu Hanife’ye göre imamın sessiz okunan namazlarda secde âyetini okuması mekruh, sesli okunanlarda mekruh değildir. Ahmed b. Hanbel de böyle söylemiştir. Hatta sessiz okunarak kılınan namazda secde âyetini okusa secde etmez.