Dört Mezhebe Göre Temizlik – 4

By | 26 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-temizlik-4Durgun Su:
Durgun su iki kulleden az olursa kendisine (necis) pis bir şeyin sadece teması (ilişmesi) ile necis olur. İsterse suyun özelliği bozulmamış olsun. Bu İmam Şafiî’ye göredir.

Hanbelî mezhebinde de böyle bir rivayet vardır. Malikî mezhebine ve Hanbelî’de bir diğer rivayete göre ise suyun su özelliği bozulmadıkça necis olmaz.

- İki külle miktarı su, Bağdat ölçeğine göre yaklaşık 500 rıtl, Şam ölçeğine göre 108 rıtl, yüzeysel olarak en, boy ve derinlik itibarıyla bir zira’ kadar olduğu takdirde Şafiî ve Hanbelî’ye göre su özelliği bozulmadıkça necis olmaz. İmam Malik diyor ki:

“Kendisine necaset karışan su hakkında belirli bir miktar yoktur. Koku, renk ve tad özelliği bozulan su az olsun, çok olsun, necis olur.”

Ebu Hanife de şöyle diyor:

“Önemli olan karışmadır. Suya necaset karışınca necis olur. Ancak su çok olursa böyle değildir. Çok olmanın ölçüsü bir kıyısında hareket meydana getirildiğinde öbür kıyısının kımıldamamasıdır. Dolayısıyla böyle geniş bir yerdeki suyun necis bir varlık düştüğünde kımıldayan tarafı necis olmaz.”