Dört Mezhebe Göre Şuf’a – 2

By | 10 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-sufa-2- İki kişi arasındaki ortak hurmayı, hurma ağaç üzerinde iken ortaklardan birisi hissesini satarsa diğer ortak için şüf’a hakkı var mıdır? Bu hususta İmam Malik’in “şüf’a vardır” ve “şüf’a yoktur” şeklinde iki değişik kavli vardır.

Ebu Hanife’ye göre bunda şüf’a vardır. Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre bunda şüf’a yoktur.

- Şüf’a konusu olan satılmış şeyin parası belirli bir zamana ertelenmiş ise Malikî ve Hanbelî mezhebine göre şüfa hakkı olan kimse güvenilir ve satılan malın bedelini ödeyecek kadar varlığı var ise aynı ertelenmiş tarih itibariyle malı şüf’a yoluyla satın alır. Şayet şüf’a hakkı olan kişinin durumu yukarıda ifade edildiği gibi değilse güvenilir ve varlığı o malı almaya yeter derecede birisini getirir, o kişi malın alınacağını garanti eder. Şafiî’nin eski kavli de böyledir.
Ebu Hanife’ye ve Şafiî’nin tercih edilen yeni kavline göre şüf’a hakkı olan kimse malın bedelini peşin olarak ödeyip almakla, ertelenen vaktin gelmesine kadar bekleyip, o zaman parayı vererek almak arasında bir tercih yapmak üzere serbesttir.