Dört Mezhebe Göre Satılması Caiz Olan ve Olmayan Şeyler

By | 7 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-satilmasi-caiz-olan-ve-olmayan-seyler-Temiz olan şeyin satışı caizdir. Bunda icma vardır.

- Kendisi necis (pis) olan şeyin satışına gelince -köpek, şarap, gübre gibi- sahih midir, değil midir?

Ebu Hanife’ye göre köpek ve gübrenin satışı caizdir. Şarabı almak ve satmak hususunda da bir zımmîyi vekil etmesi caizdir.

Malikî mezhebi alimleri köpeğin satışı hususunda ihtilaf eti lerdir. Kimisi herhangi bir kayıt olmaksızın caiz olduğunu söyle kimisi mekruh görmüş, kimisi caiz olmasını köpek tutmasına verilenlere mahsus saymıştır.

Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde bu sayılan şeylerin satışı caiz değildir. Öldürülse veya telef edilse köpeğin bir değeri yok (Yani öldüren veya telef eden, sahibine bir bedel ödemez.)