Dört Mezhebe Göre Satılması Caiz Olan ve Olmayan Şeyler – 8

By | 8 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-satilmasi-caiz-olan-ve-olmayan-seyler-8- Satıcı: “Sana şu buğday yığınını ölçeği bir dirheme sattım” diyerek müşteriye söylediği sözle yaptığı satış Malik, Şafiî, Ahmed b. Hanbel, Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre sahihtir.

Ebu Hanife’ye göre buğday yığınından sadece bir ölçeğinin satışı sahih olur.
- Şayet satıcı on ölçekten fazla olan bir buğday yığını için: “Sana şu yığından on ölçek sattım” dese ittifakla satış sahih olur. Davud-u Zahirîye göre bu suretle yapılan satış sahih olmaz.

- Satıcı: “Şu tarlayı her zira’ı bir dirhem olmak üzere sana sattım” veya “Şu sürüyü her koyun bir dirhem olmak üzere sattım” sözleriyle bir satış yapsa bu satış sahih olur. Ebu Hanife’ye göre bu sahih olmaz.