Dört Mezhebe Göre Satılması Caiz Olan ve Olmayan Şeyler – 4

By | 7 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-satilmasi-caiz-olan-ve-olmayan-seyler-4- Mekke’nin evlerini satmak Şafiî’ye göre caizdir. Ebu Hanife ve Malik’e göre sahih değildir. Ahmed b. Hanbel’den (bu hususta) iki rivayet vardır. Bunların en sahih olanı satışın da, kiraya vermenin de sahih olmamasıdır. Her ne kadar Mekke sulh yoluyla fethedilmiş ise de, Ebu Hanife ve Malik’e göre kiraya verilmesi mekruhtur.

- Hanefî dışındaki mezheplere ipek böceğinin satışı sahih, Hanefî’de sahih değildir.

- Bir kimsenin sahibi olmadığı bir şeyi sahibinin izni olmadan satması sahih değildir. Bu Şafiî’nin iki kavlinden yenisi ve tercih edilenidir. Eski görüşüne göre bu satışın sahih olması mal sahibinin satışı geçerli saymasına bağlıdır. Geçerli sayarsa satış gerçekleşmiş olur, geçerli saymazsa satış gerçekleşmiş olmaz.
Ebu Hanife’ye göre ise bir başkası (satıcı ve alıcı dışında üçüncü şahıs) tarafından yapılan satış satılan malın sahibi tarafından geçerli sayılırsa gerçekleşir. Fakat aynı durumda (üçüncü bir şahıs tarafından müşteri olmak suretiyle yapılan) alış verişin gerçekleşmesi ilgilinin geçerli saymasına bağlı olamaz.

Malik’e göre satış da, alış da (bir başkası tarafından yapılmış ise) ilgilinin geçerli saymasına bağlı olabilir.
Ahmed b. Hanbel’den bu hususta iki rivayet vardır.