Dört Mezhebe Göre Satılması Caiz Olan ve Olmayan Şeyler – 2

By | 8 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-satilmasi-caiz-olan-ve-olmayan-seyler-2-Yağ (içine pis bir şeyin karışmasıyla) necis olsa yıkamakla temiz olur mu?
Şafiî mezhebinde tercih edilen görüşe göre bu yağ temiz olmaz ve satışı caiz değildir. Hanbelî ve Malikî mezhebinde de böyledir. Ebu Hanife’ye göre necis olan yağın her halde satışı caizdir.

- Ummül-veled (olan) cariyenin satılması ittifakla caiz değildir. Davud-u Zahirîye göre bu caizdir. Bu kavil Hz.Ali ve İbn-i Abbas’tan da rivayet edilmiştir.
- Müdebber kölenin satışı Hanefî dışındaki mezheplerce caizdir. Hanefî’de kölenin müdebber olması bir kayda bağlı deği ise caiz değildir.