Dört Mezhebe Göre Ödünç Alma

By | 24 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-odunc-alma- Mezhep imamları ödeme zamanı belirli selemin caiz olduğunda ittifak etmişlerdir. Ki selemde para (malın bedeli) peşindir.

- Selemin aşağıdaki şartlarla sahih olduğunda ittifak vardır:

a- Malın cinsi belirli olmak
b- Malın sıfatı (özelliği) belirli olmak,
c- Ne kadar olduğu belirli olmak,
d- Süre belirli olmak,
e- Ödenecek bedelin miktarı belirli olmak.

Ebu Hanife bunlara bir de -malın taşınması masrafı gerektiriyorsa- malın teslim yerinin belirlenmesi şartını ilave etmiştir. Bu sonuncusu diğer imamlarca lazım ise de şart değildir.

- Mezhep imamları ölçekle, tartı ile özelliği belirlenen metre ile satılan mallarda selemin caiz olduğunda ittifak etmişlerdir.