Dört Mezhebe Göre Ödünç Alma – 5

By | 22 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-odunc-alma-5- Ekmeği ödünç vermek Ebu Hanife dışındaki mezheplerce caizdir. Ebu Hanife’ye göre hiç bir surette caiz değildir. Ekmeği sayıya göre mi, ağırlığa göre mi ödünç vermek caizdir? Şafiî mezhebinde bu hususta iki kavil olup, en sahihi ağırlığa göre ödünç verilmesidir. Hanbelî’de de iki kavil vardır. Malikî’de ise araştırılır, (en uygunu yapılır.)

- İki kişi arasında ödünç alıp verme gerçekleşince, ödünç verenin ödünç alan kimsenin sahip olduğu mal (vesair imkanlar)’ından hediye, emanet, davetine katılarak yiyip içmek gibi yollarla yararlanması caiz midir, yoksa ödünç vermeden önce bunları yapmak adet değil idiyse caiz değil midir?

Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel ödünç vermeden önce şart olarak bunlar ileri sürülmemişse caiz değildir, demişlerdir. Şafiî de “Şartsız olarak bu kabil yararlanmalar caizdir” diyor. Bu konudaki haberi*) “Şart koşulduğu takdirde…” demektir.

“Ravza” isimli eserde şöyle denmektedir: “Ödünç alan kimse, ödünç verene hediye verdiği takdirde bu hediyeyi kabul etmek caizdir. Bunda kerahet yoktur.”