Dört Mezhebe Göre Ödünç Alma – 4

By | 24 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-odunc-alma-4- Ebu Hanife dışındaki mezhep imamlarına göre selem anlaşmasının yapıldığı sırada yok olup, teslim zamanında bulunacağı zannedilen mal üzerinde selem akdi yapılması caizdir. Ebu Hanife’ye göre anlaşmanın yapıldığı andan teslim zamanına kadar bulunan mallardan başkasında selem caiz olmaz.

- Çok değerli, az bulunan mücevherler üzerine selem yapmak Malik dışındaki imamlarca caiz görülmemiştir.
- Selemde ortaklık ve kar-zarar olmaksızın maliyetine satış caizdir. Nitekim bunlar alışverişte de caizdir. Bu Malik’e göredir. Diğer imamlara göre bu caiz değildir.

- Ödünç vermek teşvik edilmiş bir husustur. Bunda ittifak vardır. Ödünç verilen şey hemen verilir. Ödünç veren (verdiğini) dilediği zaman isteyebilir. (Daha önce teslim için belirlenen) süre geldiğinde (yeniden) ertelemek lazım değildir. Malikî mezhebine göre yeniden ertelemek lazım olur.