Dört Mezhebe Göre Necasetlerin Hükmü – 7

By | 26 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-necasetlerin-hukmu-7Ölmüş Varlıkların Kılları:

- İnsan dışında ölmüş varlıkların kılı necistir. Deve ve koyun yünü de aynıdır. Bu, ¡mam Şafiî’ye göredir.

İmam Malik’e göre temizdir. Zira ister koyun, sığır, at gibi eti yenilenlerden, ister merkep ve köpek gibi eti yenmeyenlerden olsun hayvanın kılına ölüm sirayet etmez.

İmam Malik’e göre domuz ve köpeğin de, canlı olsun, ölü olsun kılı temizdir.

Hanbelî mezhebindeki sahih görüşe göre kıl, koyun ve deve yünü temizdir.

Ebu Hanife’ye göre de böyledir. Ona göre buna ilaveten boynuz, diş, kemik ve tüy de böyledir. Zira bunlar aslında canlı değillerdir.

İmam Haşan ve Evzaî’ye göre bütün kıllar necistir, fakat yıkamakla temiz olur.

Âlimler domuzun kılından bir şeyler delmekte yararlanma hususunda farklı şeyler söylemişlerdir. Ebu Hanife ve Malik buna ruhsat vermiş, Şafiî buna olmaz demiştir. Ahmed b. Hanbel ise bunu mekruh saymış ve bana göre bu kabil şeyleri hurma lifi ile delmek daha iyidir, demiştir.