Dört Mezhebe Göre Namazın Şartları – 2

By | 28 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-namazin-sartlari-2- Avret mahallinin örtülmesi farzında ihtilaf etmişlerdir.

Ebu Hanife, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre avret mahallinin örtülmesi namazdan önce yerine getirilmesi gereken şarttır. Böylece, bu imamlara göre yukarıdakilerle birlikte şartların sayısı beş oluyor.

Malikî mezhebi alimleri bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı hatırlamak ve gücü yetmek kaydı ile avret mahallini örtmek şarttır, demişlerdir. Buna göre bir kimse bilerek ve örtmeye gücü yettiği halde, örtmesi gereken yeri açık olarak namaz kılsa namazı batıl (geçersiz) dır.
Malikî alimlerinden bazıları ise avret mahallini örtmek, kendi başına bir farzdır. Namazın sahih olması ile ilgili bir şart değildir, demişlerdir. Buna göre bilerek avret mahalli açık olduğu halde namaz kılan kimse günah işlemiş olur, kıldığı namazın farz borcu düşer.Ancak Malikî mezhebi son devir alimlerince tercih edilen görüş hiçbir surette avret mahalli olarak kılınan namazın sahih olmadığıdır.