Dört Mezhebe Göre Mestlerin Meshi – 5

By | 27 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-mestlerin-meshi-5Mest Süresi:
- İmam Malik dışında mezhep imamları mesh süresi bitince taharetin bozulduğunda görüş birliğindedirler. İmam Malik’in bu görüşe katılmaması ona göre sürede vaktin dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır.

- Mukim iken, meste mesh etmeye başlayan kimse seferî olsa Ebu Hanife dışındaki mezhep imamlarına göre mukimlikteki süreye göre mesh eder. Ebu Hanife’ye göre ise misafirin süresine göre mesh eder.

- Meste topuktan aşağıda bir parça yırtık olduğu takdirde ayaktan az bir şey mestteki delikten çıkıyorsa, Şafiî mezhebindeki yeni ve tercih edilen görüşe göre bu meste mesh edilemez. Hanbelî mezhebinde de böyledir.