Dört Mezhebe Göre Madenlerin Zekatı

By | 3 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-madenlerin-zekati- Mezhep imamları madenlerin zekâtında bir yıl geçmesinin dikkate alınmaması hususunda ittifak etmişlerdir. Bu hususta Şafiî’ nin bu görüşe katılmadığı rivayeti vardır.
Yani nisap değerine yılın sonunda ulaşsa başından beri nisap değerinde imiş gibi işlem görür.

- Mezhep imamları bulunmuş definenin zekâtını vermek için bir yıl beklenilmesinde ittifak etmişlerdir.

- Hanefî dışında mezhepler madende nisabın dikkate alınması gerektiğinde görüşbirliği etmişlerdir. Hanefî’de ise maden r azında ve çoğunda beşte bir oranında zekât verilir.

- Bulunmuş definede ittifakla nisap dikkate alınmaz. Ancak Şafiî’den nisabın dikkate alınacağına dair bir kavil vardır.