Dört Mezhebe Göre Kurban – 6

By | 4 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-kurban-6- Adak kurbanın etinden sahibinin yememesinde ittifak vardır. İster adak, ister hacc kurbanı; ister normal kurban, isterse nafile kurban olsun kurbandan hiçbir şey, hatta derisi satılamaz.

Nehaî ve Evzaî’ye göre (evde kullanılıp, komşulara) emanet olarak verilebilen aletler cinsinden bir şeyler karşılığında kurbandan bir şeyler satılabilir. Balta, tencere, orak, terazi gibi. Aynı görüş Ebu Hanife’den de rivayet edilmiştir. Atâ’dan rivayet edildiğine göre kurbanlıkların derisini para veya başka bir şey karşılığı satmakta bir sakınca yoktur.

- Kurbanlıkta en faziletlisi deve, sonra sığır sonra koyundur.

Malik’e göre efdaliyet sırası koyun, deve, sığırdır.

Deve ve sığır yedi kişiye, koyun bir kişiye kurban için yeterlidir. Bunda ittifak vardır.
İshak b. Rakuye’den sığırın on kişiye yeterli olduğuna dair rivayet vardır.
Bir devede ev halkından veya başka kimselerden yedi kişi ortak olabilirler. Kurban nafile ise hepsi bir ev halkı da olsa yine caiz olur.