Dört Mezhebe Göre Kadınların Özel Hali – 4

By | 27 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-kadinlarin-ozel-hali-4- Kanama sona erdikten sonra kesinti hayzın en çok süresinde ise yıkanmadıkça (gusül etmedikçe) cinsel ilişki caiz değildir. Âlimlerin büyük çoğunluğu bu görüştedir. Hatta İbnü’l-Münzir bunun icma’ derecesinde olduğunu söylemiştir.

Ebu Hanife ise kesinti hayzın en çok süresinde ise yıkanmadan cinsel ilişkinin caiz olacağını söylemiştir. Kesinti en çok süreden önce olmuş ise gusül etmedikçe veya bir namaz vakti geçmedikçe cinsel ilişki caiz değildir.

Evzaî ve Davud-u Zahirîye göre kadın üreme organını yıkamakla (kanın kesilmesinden sonra) cinsel ilişki caizdir.

- Âdet gören kadının âdeti bitince su bulamaz ise; Ebu Hanife’den meşhur rivayete göre teyemmümle namaz kılmadıkça cinsel ilişki caiz olmaz.
İmam Malik’e göre su bulup yıkanmadıkça ilişki caiz değildir.
İmam Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre teyemmüm etmekle ilişki helal olur, isterse kadın bu teyemmümle namaz kılmamış olsun.