Dört Mezhebe Göre İtikaf – 3

By | 9 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-itikaf-3- Bir kimse belirli bir ay süresince itikâf etmeyi adak yaparsa bir ay peşpeşe (ara vermeden) itikâfta bulunması gerekir. Bu süre içerisinde bir gün itikâfta bulunmadığı takdirde bu günü kaza eder.Bunda ittifak vardır.Ancak bu hususta Ahmed b. Hanbel’den peşpeşe olmadığı takdirde (bir ay süreyi itikâfla geçirmek üzere) yeniden itikâfa başlaması gerektiği rivayet edilmiştir.

- Belirli olmaksızın bir ay itikâf etmeyi adayan kimse bu süreyi dilerse peşpeşe, dilerse aralıklarla itikâfla geçirir. Bu, Şafiî ve Hanbelî’ye göredir. Ebu Hanife ve Malik’e göre ise bu durumda da peşpeşe itikâf gerekir. Ahmed b. Hanbel’den iki rivayet olduğu da nakledilmiştir.
- Bir günü belirleyerek o günde gecesiz itikâf edeceğini adayan kimsenin adağı Malik dışındakilere ittifakla sahihtir. Malik’e göre ise geceyi ilave etmeden sahih değildir.