Dört Mezhebe Göre İkrar – 4

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-ikrar-4 - İkrarda bulunan kimse:“Onun bende bin ve dirhem alacağı var” deyip “bin” sözünü dirhemden başka bir kelime ile açıklamadan önce“bin”den maksadın “bin cevizdi” dese veya:“üzerimde bin ve kürri buğday” veya “bin ve ceviz” veya “bin ve yumurta alacağı var” dese “ve” bağlacı ile söylenenlerin hiç biri “bin” sayısının açıklaması değildir. Bu Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göredir. İster bağlaçtan sonraki kelime, ölçekle veya tartı ile veya sayı ile alınıp satılan bir nesne olsun, isterse bunlar gibi olmasın -bitki gibi.-

Ebu Hanife’ye göre “ve” bağlacından sonra söylenen kelime ölçek veya tartı veya sayı ile alınıp satılan bir nesne olursa bağlaçtan önceki kelimenin (bin sayısının) açıklamasıdır. Bu cinslerden olmazsa açıklaması sayılmaz. Ebu Hanife’ye göre dirhemle ilgili sözde binbir dirhem, buğdayla ilgili sözde binbir ölçek buğday, cevizle ilgili sözde binbir ceviz lazım gelir.

- İkrar ifadesinde ikrar edilen şeyden (bir miktarını veya bazısını) istisna etmak (hariçte tutmak, ikrar dışı bırakmak) caizdir. Çünkü istisna Kur’an ve hadiste vardır. İnsanlar arasında alışılmış ve konuşmada anlaşılır bir söyleyiş tarzıdır. Dolayısıyle ikrarda istisna sahihtir.