Dört Mezhebe Göre İflas ve Hacr – 8

By | 23 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-iflas-ve-hacr-8- Ebu Hanife dışındaki mezhep imamları çocuk baliğ olup reşid olma durumu gözlenirse malı kendisine verilip, baliğ olmasına rağmen reşid olma belirtileri yoksa malının verilmeyip mahcur olmaya devam etmesinde ittifak etmişlerdir. Ebu Hanife’ye göre ise kişi yirmibeş yaşını doldurunca reşid olsa da olmasa da malı kendisine verilir.
- Kişi reşid olduktan sonra sefeh durumuna düşerseH hakkında hacr kararı alınır mı?
Hanefî dışındaki mezheplerce alınır. Hanefî’ye göre sefeh sebebiyle malını aşırı derecede israf ediyor da olsa hacr altına alınmaz.
- Baba ve vasiy durumunda olan kişi (himayesi altındaki) yetimin malından (sarfederek) kendisi için bir şeyler satın alabilir. Bu kimseler kendi malı karşılığında yetimin malını satabilirler de. (Yani yetimin malını müşteri sıfatı ile alabilirler.) Ancak bu durumda kendilerini kayırıyor olmamaları gerekir. Bu şart Malikî mezhebine göredir.