Dört Mezhebe Göre İflas ve Hacr – 4

By | 22 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-iflas-ve-hacr-4- iflas eden kimse hakkında hacr kararı alındıktan sonra borcunu ikrar (kabul ettiğini beyan) ederse borcu zimmetine geçmiş olur. Kendisi için borç ikrar edilen kimse hacr kararı aldıran alacaklılara iştirak etmez. Bu Şafiî dışındaki mezheplere göredir. Şafiî’ye göre bu kişi de alacaklılara iştirak eder.

- İflas eden kimsenin ihtiyaç duyduğu evi ve hizmetçisi satilır mı? Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre satılmaz. Hanefî’de bunlara ilaveten taşınmaz malları ve ticaret malları da satılamaz.
Malikî ve Şafiî mezheplerine göre bunların hepsi satılır.

İflas eden kimsenin gerçekten fakir düştüğü hakimce sabit görülürse, bu kimse ile alacaklıları arasına hakim girer mi? Ebu Hanife’ye göre iflas edeni hakim hapisten çıkarır, ama alacaklılarına engel olmaz. Alacaklılar onu izlerler, hakim onlara engel olmaz. Alacaklılar onun (kazandığı takdide) kazancından ihtiyaç fazlasını hisselerine göre alırlar.
Hanefî dışındaki mezheplerin alimlerine göre hakim iflas edeni hapisten çıkarır. Hakimin onu hapisten çıkarması alacaklıların istekte bulunmasına ihtiyaç göstermez. Hakim onunla alacaklıları arasına girerek artık onu haps etmez, alacaklılar onu izlemezler de belki durumunun düzelmesini beklerler.