Dört Mezhebe Göre Hayvanların Zekâtı – 8

By | 2 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hayvanlarin-zekati-8- Yirmi beşten aşağı devede farz olan zekât koyun vermektir. Şayet develerin sahibi dört yaşını doldurmuş bir deveyi zekât olarak verse koyun yerine geçer. İsterse değeri koyundan aşağı olsun. Malikî mezhebinde koyun yerine hiçbir surette deve verilmez.

- Bir yaşını doldurmuş dişi deveyi zekât olarak vermek kendisine farz olan kimse, onun yerine üç yaşını doldurmuşunu istenmeden (kendiliğinden) verirse kabul ettiği takdirde aradaki fark kendisine ödenir. Bunda ittifak vardır.

Davud-u Zahirî’ye göre zekât olarak verilmesi gerekenden başkası asla kabul edilmez.

- Her yüz koyunda farz olan koyun cinsinden altı ayını doldurmuş bir koyun veya iki yaşına girmiş keçidir. Bu Şafiî ve Hanbelî’dedir. Ebu Hanife’ye göre ise iki yaşında dişi veya erkek koyundan aşağısı zekât için yeterli değildir. Malikî’de de iki yaşından aşağısı zekât için yeterli değildir.