Dört Mezhebe Göre Hayvanların Zekâtı – 2

By | 2 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hayvanlarin-zekati-2- Mezhep imamları deve kısmında ilk nisabın beş olduğunda ve aşağıdaki hususlarda ittifak etmişlerdir:
Beş devede bir koyun zekât verilir.Yirmide iki koyun,yirmi beşte bir yaşını doldurmuş bir adet dişi deve, otuz altıda iki yaşını doldurmuş bir dişi deve, kırk altıda üç yaşını doldurmuş bir dişi deve, 61’de dört yaşını doldurmuş bir dişi deve, 76’da iki yaşını doldurmuş iki adet dişi deve, 91l’de üç yaşını doldurmuş iki adet dişi deve zekât olarak verilir.
Deve sayısı 120’yi aştığı zaman verilecek zekât hususunda ihtilaf edilmiştir:
Hanefî mezhebinde 120’den sonra 145’e kadar iki adet üç yaşını doldurmuş iki dişi deve ile birlikte her beş deve için bir koyun verilmek üzere ilk farz olduğu gibi zekât verilir. 145’te iki adet üç yaşını doldurmuş dişi deve ve bir adet bir yaşını doldurmuş dişi deve verilir. I50’de üç adet üç yaşını doldurmuş dişi deve verilir. 150’den sonra zekât ilk defa farz olmuş gibi hareket edilir. Üç adet üç yaşını doldurmuş dişi deve yanında her beş deve için bir koyun, her on deve için iki koyun, on beş deve için üç, yirmi için dört koyun, yirmi beş deve için ise bir adet bir yaşını doldurmuş dişi deve verilir.

150’den sonraki 36 devede bir adet iki yaşını doldurmuş bir adet dişi deve verilir. 196-200 arasında devesi olan, dört adet üç yaşını doldurmuş dişi deve verir. 200’den sonra sonsuza kadar ilk defa zekât farz olmuş gibi zekât verilir.
Şafiî mezhebinde ise: Belli miktarlardan bir adet fazla deve bulunması bile verilecek zekâtı değiştirir. 120 deveye ulaşınca verilecek zekât da sabitleşir. 120’den sonraki her 50 deve için üç yaşını doldurmuş bir dişi deve, her kırk deve için iki yaşını doldurmuş bir adet dişi deve verilir. Ahmed b. Hanbel’den gelen iki rivayetten en makbul olanı da böyledir.
Malikî’de de iki rivayet olup en makbul olanı 120 deveden sonra zekât toplama görevlisinin üç adet iki yaşını doldurmuş dişi deve almakla, iki adet üç yaşını doldurmuş dişi deve almak arasında serbest olduğudur.