Dört Mezhebe Göre Havale

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-havale- Mezhep imamları bir kimsenin bir kimsede bulunan hakkını, bir başkasına ait kendisinde bulunan borcuna karşılık olmak üzere alacaklısını borçlusuna havale etse, borçlusunun bu havaleyi kabul etmesinin vacip olmadığında ittifak etmişlerdir. Davud-u Zahirî’ye göre bu havaleyi kabul etmek lazım olup, kendisine havale yapılan kimsenin havaleyi kabulden çekinme hakkı yoktur.
- Ebu Hanife ve Şafiî’ye göre (havalenin geçerliliği için) üzerine havale yapılanın rızası dikkate alınmaz. Malik’e göre kendisi için havale yapılanın üzerine havale edilenle arasında düşmanlık varsa bu havaleyi kabul lazım değildir. Şafiî alimlerinden İstahrî: “Aralarında düşmanlık olsun olmasın, üzerine havale edilen kimseye havaleyi kabul etmek lazım gelmez.” Bu kavil Davud-u Zahirî’den de rivayet edilmiştir.
- Alacaklı (kendisi için havale yapılan) havaleyi kabul edince havaleyi yapan herhalde borçtan kurtul ur. Ancak üzerine havale yapılanın varlığı, havale edilen hakkı karşılayacak derecede olmalıdır. Fıkıhçıların hepsi -Züfer hariç- bu hükmünde icma eylemişlerdir.