Dört Mezhebe Göre Hac – 31

By | 4 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-31Mina:
- Hacı (Mina’dan) ikinci taşlama günü (3. bayram günüdür) ayrılabilir. Ancak güneş batmadan ayrılmalıdır. (Bu takdirde) son günün taşlamasını yapmayabilir. Güneş battığı halde Mina’dan ayrılmamış ise orada gecelemesi ve ertesi günü taş atması vacip olur. Ebu Hanife’ye göre Mina’dan ayrılmak (güneş batmadan değil) şafak atmadan olmalıdır.

- Haccetmekte olan kadın (farz olan) ifada tavafından önce âdet kanı görmeye başlasa temizlenip tavafını yapmadıkça (Mekke’den) ayrılmaz. (Kafileyi getiren) deveciye bu bekleyen kadın için  deve bekletmesi gerekmez. Bekleyen kadının yerine bir başkasını bindirir ve herkesle birlikte yola koyulur. Bu Şafiî ve Hanbelî’ye göredir. Malikî mezhebine göre bu kadın için âdet görme müddeti kadar, buna ilaveten üç gün daha binit bekletilir.
Ebu Hanife’ye göre ise tavafta temiz olmak şart olmadığı için âdet görmekte olan kadın böylece tavaf eder ve hacılarla birlikte yoluna devam eder.