Dört Mezhebe Göre Hac – 25

By | 4 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-25- Mekke’ye giren (şehre) gündüz girmekle gece girmek arasında serbesttir. Bunda ittifak vardır. Nehaî ve İshak, gece girmenin daha faziletli olduğunu söylemişlerdir.
- Ka’be göründüğünde peygamberden nakledilmiş dualarla dua etmek ve dua ederken elleri kaldırmak müstehaptır. İmam Malik ise bu görüşte değildir.
- Kudum tavafı Malik dışındaki imamlarca sünnettir. Malik ise şöyle diyor: “Gücü yettiği halde Kudum tavafını yapmayana kurban gerekir.”
- Abdestli olmak ve setr-i avret, tavafın şartlarındandır. Bu Hanefî dışındaki imamlarcadır. Hanefî’ye göre bunlar, tavafın sahih olması için şart değildir.
- Tavafı sırasıyla!*) yapmak Hanefî dışındaki mezheplerce vaciptir. Hanefî’ye göre tavaf sırasıyla olmadan da sahih olur. Mekke’de oldukça iade edilebilir. (İade etmeden) memleketine giderse kurban gerekir. Davud-u Zahirî’ye göre (iadeyi) unuttuğu takdirde (sırası gelmeden) yaptığı tavaf yeteri idi r, kurban kesmesi gerekmez.
- Hacer-ul-Esved’i öpmek ve (ona yüz sürmek sünnettir. Zira ona yüz sürmekte öpmenin daha ziyade gerçekleşmesi vardır. Malikî mezhebine göre ona yüz sürmek bidattir.
- Hacı Rükn-i Yemanî’yi eliyle selamlar ve elini öper. Şafiî’ye göre eli öpmek yoktur. Ebu Hanife’ye göre eliyle selamlamak da

yoktur. Malik’e göre eliyle selamlar ve elini öpmez, ağzına koyar. Harkî’nin Ahmed b. Hanbel’den rivayetine göre Hacer-i Esved’i öper.
- Hacer-ul-Esved’i takibeden Şam yönündeki iki rükün selamlanmaz. İbn-i Abbas ve İbni Zübeyr ve Cabir’den bu iki rüknün selamlanacağı rivayet edilmiştir.