Dört Mezhebe Göre Hac – 24

By | 6 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-24- Harem mıntıkasının otunu da kesmek yasaktır. Ancak tedavi ve hayvana yedirilmek üzere kesilebilir. Bu Hanefî dışındaki mezheplercedir. Hanefî’ye göre bu da caiz değildir.

- Medine’nin haremindeki av hayvanlarını öldürmek ve ağacını kesmek de yasaktır. Kesilmesi halinde ceza gerekir mi?
Şafiî ye göre iki görüş vardır. Yenisi ve tercih edileni bir ceza gerekmemesidir. Ebu Hanife’nin görüşü de böyledir. Eski ve tercih edileni ise öldürülen ve kesilenin değerini ödemekle cezalandırılır Hanbelî mezhebi de böyledir.
İhramdan dolayı kesilmesi gereken kurban;Temettu, Kıran kurbanı, koku sürme, elbise giyme, av hayvanı öldürme cezalarının kurbanı gibi kurbanların harem sınırları içinde kesilmesi ve harem sınırları içindeki yoksullara dağıtılması vaciptir. Bu Malik dışındaki imamlara göredir. Malik’e göre ihramdan dolayı kesilmesi gereken kurbanın özel bir yori yoktur. (Her yerde kesilebilir.)

- Mekke’yi -Allah onu şereflendirsin- ziyaret etmek maksadı ile veya ticaret için -Hac için değil- Mekke’ye giden kimseye hac veya umre vacip mi olur, müstehab mı? Şafiî’nin bu hususta iki kavli

olup bunların en sahihine göre müstehaptır. İkinci görüşü vacip olmasıdır. Ancak oduncu veya avcı gibi (şehre) girmesi (sık sık) tekrarlayan kimseye böyle değildir.
Ebu Hanife’ye göre mikat sınırlarından geride olan kimseye harem’e ihramsız girmek caiz değildir. Mikat’dan ilerde olanlar ise ihramsız girmeleri caizdir. İbn-i Abbas:“Hiçbir kimse ihramsız Harem’e giremez” demiştir.