Dört Mezhebe Göre Hac – 17

By | 5 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-17- İhramlı kimse kendisi için nikahlanamadığı gibi başkası adına vekil olarak da nikah işlemi gerçekleştiremez. Bunda icma vardır. Nikah işinde bulunduğu takdirde nikah tahakkuk etmez. Ebu Hanife dışındaki mezhep imamlarına göre böyledir. Ebu Hanife’ye göre nikah tahakkuk eder. Diğer üç imama göre ihramlı iken nikahlanan kimse (hacdan sonra) eşine dönebilir. Ahmed b. Hanbel’den dönmenin caiz olmadığıda rivayet edilmiştir.
- İhramlı kimse hata olarak av hayvanını öldürürse, hayvanın sahibi varsa, sahibine kıymetini öder, ayrıca öldürdüğü için de ceza öder.
Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre sahipli hayvanın öldürülmesinden dolayı ceza gerekmez. Davud-u Zahirîye göre de hata olarak av hayvanının öldürülmesinden ceza gerekmez.
Av hayvanının bulunduğu yeri göstererek öldürülmesine yardım etmek de yasaktır. Malikî ve Şafiî mezheplerine göre gösterene ceza gerekmez. Ebu Hanife’ye göre gösterene de öldürene de ceza gerekir. Hatta Ebu Hanife şöyle demiştir:
“İhramlı birçok kişi bir ihramlı kişiye av hayvanının yerini gösterse veya ihramlı olmayan kimse harem dahilinde ihramlıya avın yerini gösterse ve ihramlı bunun sonucunda avı öldürse bunlardan her birisine tam ceza gerekir.”