Dört Mezhebe Göre Gusül – 2

By | 27 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-gusul-2- Meni erkeklik organından çıkmadıkça Ebu Hanife, Malik ve Şafiî ‘ye göre gusül gerekmez.
Ahmed b. Hanbel’e göre, bir kimse düşünerek veya (bir şeye) bakarak meninin cinsel organa geldiğini hissederse gusül gerekir. İsterse meni organdan dışarı çıkmamış olsun.

- Kâfir müslüman olunca gusletmesi farzdır. Bu, Maiikî ve Hanbeiî mezhebine göredir. Hanefî ve Şafiî’ye göre bu durumda gusletmek müstehaptır.
- Cünüplükten dolayı guslederken vücut üzerinde eli gezdirmek farz değil, müstehaptır. Bu Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göredir. İmam Malik e göre farzdır.
- Cünüp kimsenin âdet gören (hayızlı) kadının temizlenmek için kullandığı suyun artanını abdest veya gusülde kullanmakta bir sakınca yoktur. Bu, Hanefî, Malikî ve Şafiî mezhebine göredir.
Hanbelî’ye göre erkek için kadını (yıkanırken) görmedikçe kullandığı suyun artığını kullanması caiz değildir. Ahmed b. Hanbel, kadının erkeğin kullandığı suyun artanını kullanması hususunda diğer mezheplerle aynı görüştedir.
- Kadın cünüp iken âdet kanı görse, âdetin bitiminde bir kere gusletmesi yeterlidir. Bu hususta mezheplerde görüş birliği vardır. Zahirî’lere göre bu durumdaki kadın iki defa gusletmesi gerekir.
Kur’an Okumak:
- Cünüp olan kimseye Kur’an’ı taşıması, ona dokunması ve onu okuması -az okusun, çok okusun- yasaktır. Bu, Şafiî ve Hanbelî mezhebine göredir.
Hanefî mezhebine göre bir âyetin bazı parçalarını okuyabilir. Malikî’ye göre bir veya iki âyet okuyabilir.
Zahirî:
Zahirîye göre cünüp kimsenin, dilediği gibi Kur’an’ın tamamını okuması caizdir.