Dört Mezhebe Göre Fıtır Sadakası – 6

By | 3 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-fitir-sadakasi-6- Şafiî’ye ve mezhebindeki alimlerin çoğunluğuna göre fitreyi zekâtta olduğu gibi sekiz sınıf kimseye vermek vaciptir. Anca* Şafiî alimlerinden İstahrî şöyle diyor:

“Fitreyi verenin kendisine vacip olan kimse olmak şartı ile fakir ve yoksul kimselerden üç kişiye vermek caiz olur. Ancak fitreyi veren kimse gerekli yerlere vermek üzere devlet başkanına vermiş; onun adına devlet başkanı fitreyi veriyorsa sekiz sınıf kimsenin her birine vermek lazım olur. Zira devlet başkanının elinde pek çok fitre toplanacağından bu sınıfların her birine fitre vermekte güçlük olmaz.”
Nevevî Mühezzeb şerhinde şöyle diyor:

“Malik, Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel fitreyi tek fakire vermeyi caiz görmüşler, pek çok kimsenin fitresini (toplu olarak) bir yoksula vermek caiz olur demişlerdir. Bu görüşü Şafiî alimlerinden tercih edenler vardır. İbn-i Münzir, Ruyyanî, Ebu İshak Şirazî gibi.”
- Muhtaç bir kimse fitresini verdikten sonra, bu fitreyi (geri verilmiş olsa) almak kendisine caiz olur. Bu, Malik dışındaki üç

mezhep imamına göredir. Malik’e göre bu caiz olmaz.

- Fitreyi bayramdan bir iki gün evvel vermenin caiz olduğunda ittifak vardır. Bayramdan bir-iki günden daha çok önceleri fitreyi vermek hususunda ihtilaf vardır.

Ebu Hanife’ye göre fitreyi Ramazan ayından önce (bile) vermek caizdir.
Şafiî’ye göre Ramazan’ın ilk günlerinde vermek caiz olur.
Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre fitreyi vacip olma vaktinden önce vermek caiz olmaz.