Dört Mezhebe Göre Faiz – 4

By | 7 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-4- Başka madde karıştırılmış (altın veya gümüş) parayı birbiri ile (farklı olarak) satmak caiz değildir. Ancak bu kabil paralarla eşya satın almak caizdir. Ebu Hanife’ye göre karıştırılan madde fazla ise (alış veriş de) caiz olmaz.
- İki madde yaratılıştan aynı ismi taşıyorsa onlar aynı cinstir. Ayrı ayrı isimlerle bilinen şeylerde iki ayrı cinstir.
Malik’e göre buğday ve arpa bir cinstir.
Şafiî’ye göre et ve sütler hususunda iki kavil olup, bunların en sahihi bunlardan her birinin ayrı ayrı cins olmasıdır.Ebu Hanife’nin görüşü de böyledir.
- Demir, kurşun ve benzeri madenlerin de Malikî ve Şafiî’ye göre faiz hükmü yoktur. Zira faizle ilgili illet (bu madenlerde yoktur), altın ve gümüştedir.
Ebu Hanife’ye ve Ahmed b. Hanbel’den iki rivayetin makbul olanına göre faiz hükmü kurşun, bakır ve benzeri maddelerde de cereyan eder.