Dört Mezhebe Göre Faiz – 29

By | 22 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-29- Satıcı bir malı zimmette bir para (alacak) karşılığı müşteriye satsa daha sonra aralarında anlaşmazlık çıksa; satıcı: “Parayı almadan malı teslim etmem” buna mukabil müşteri: “Paranın benzeri (ni veririm)” dese: Şafiî’nin bu hususta birkaç kavli vardır:

a- Önce satıcı malı, sonra müşteri parayı teslime mecbur edilir. Kavillerin en sahih olanı budur.

b- Müşteri (parayı vermeye) mecbur edilir.

c- Mecburiyetyoktur. Taraflardan hangisi (vermesi gerekeni) teslim ederse, o takdirde diğeri mecbur edilir.

d- Her iki tarada mecbur edilir.

Ebu Hanife ve Malik’e göre önce müşteri (parayı vermeye) mecbur edilir.

- Satılan mal, müşteri tarafından teslim alınmadan önce semavi (insan unsurundan kaynaklanmayan, tabii, Allah tarafından) bir afetle telef olduğu takdirde, satış kendiliğinden fesh olur. Bu Ebu

Hanife ve Şafiî’ye göredir. Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre mal, ölçekle, sayı ile veya tartı ile satılmayan cinsten ise müşteri tarafından zararı karşılanır.