Dört Mezhebe Göre Faiz – 27

By | 23 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-27Mal şayet misk ise müşteriye malın aynısını bulup satıcıya iade etmesi vacip olur. Bu Malikî’den ve Ahmed b. Hanbel’den iki rivayetin birisidir. Ebu Hanife’ye göre mal elden çıkmış ise yeminleşme yoktur. Müşterinin sözü kabul edilir. Bu, Malik ve Ahmed b. Hanbel’den de rivayet edilmiştir.
Züfer ve Ebu Sevr’e göre durum ne olursa olsun, müşterinin sözü kabul edilir. Şafiî ve İbn Süreyc’e göre satıcının sözü kabul edilir.
- Alıcı ve satıcının varislerinin anlaşmazlığı kendilerinin anlaşmazlığı gibidir. Ebu Hanife diyor ki: “Mal satıcının varisinin elinde ise, karşılıklı yeminleşirler. Mal müşterinin varisinin elinde ise müşterinin varisinin yemin ettirilerek sözü kabul edilir.”