Dört Mezhebe Göre Faiz – 25

By | 24 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-25- İhtikar, gıda maddesinde ittifakla haramdır. İhtikar; bir malı değer kazandığı sırada satın alıp, fiatın artması için elinde tutmaktır. Borcu ilave bir borca girerek ertelemek ittifakla caiz değildir.
- Köpekten kazanılan para temiz değildir, ¡mam Malik, köpeğin satışını caiz saymakla birlikte mekruh görmüştür. Bununla beraber (köpek) satılırsa satış, Malike göre fesh olmuş olmaz.Ancak bu kendisinden faydalanılan bir köpek olmalıdır. Ebu Hanife’ye göre de böyledir.
Şafiî ye göre köpeğin satışı hiçbir şekilde caiz değildir. Öldürülse veya telef edilse bir kıymet (ödemek) yoktur.