Dört Mezhebe Göre Faiz – 24

By | 23 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-24- Alışveriş gerçekleşirse para bedelinden sayılmak, gerçekleşme geri almamak (hibe olmak) üzere peyli satış da haramdır. Ahmed b. Hanbel’e göre bu tür satışta bir sakınca yoktur.
- Ayne satışı -ki bu veresiye bir malı satıp, sonra müşteriden aynı malı peşin olarak birinci satışın bedelinden daha az bir fiata geri almaktır. Şafiî’ye göre kerahetle caizdir. Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre caiz değildir. Ancak müşteri bu şartlarla aldığı malı kendisinden aldığı kimseden başkasına satarsa caiz olur ve ihtilaflı durum da ortadan kalkar.

- Fiat sınırlaması (narh koymak) haramdır. Bu Ebu Hanife ve Şafiî’ye göredir. Malik şöyle diyor; “Çarşıda bir tacir (aynı işi yapan) esnaftan farklı bir fiatla satış yaparsa, kendisine, ya çarşı esnafının fiatı ile malını satması veya onlardan ayrılması söylenir.”
Devlet başkanı (veya onu temsil eden otorite) insanlara (bir takım eşyada) fiat sınırlaması getirse ve bir kimse malını bu fiatla satmak arzu etmiyorsa bu kime (otoritenin fiat sınırlaması karşısında) mükreh (zorlanmış) olur.

Ebu Hanife diyor ki: “Devlet başkanının zorlaması satışın sahih olmasını engeller. Devleti temsil etmeyen bir kimsenin zorlaması ise satışın sahih olmasını engellemez.”