Dört Mezhebe Göre Faiz – 15

By | 9 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-15- Kusur sebebiyle malı geri vermek Ebu Hanife’ye ve Ahmed b. Hanbel’e göre geniş zamanlıdır. Malik ve Şafiî’ye göre hemen yapılır.
- Satıcı müşteriye “Mal sende kalsın, kusurdan kaynaklanan eksikliğin bedelini al” dese, müşteri malı elinde tutmaya mecbur edilmediği gibi, bu kabil bir anlaşma sözünü müşteri söylese satıcı kusurdan doğan eksikliğin bedelini ödemeye mecbur edilmez. Bunda ittifak vardır.
Alıcı ve satıcı kendi rızaları ile anlaşırlarsa, bu sulh sahih olur. Bu Ebu Hanife ve Malik’e göredir. Şafiî’den İbn Süreyc’e göre de tercih edilen budur. Fakat Şafiî alimlerinin çoğunluğuna göre sahih olmaz. Bu problemin bir benzeri de şüf’a da vardır.
Ahmed b. Hanbel’e göre ise müşterinin malı vermeme ve satıcıdan kusurdan doğan eksikliği isteme hakkı vardır. Satıcı ödemeye mecbur edilir.

Müşteri (alış verişten sonra) satıcı ile karşılaşıp, kusurda layı malı geri vermezden önce satıcıya selam verse, malı geri v hakkı yok olmaz. Bunda ittifak vardır. Muhammed b. Hase durumda malı geri verme hakkı düşer, demiştir.