Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 12

By | 30 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-cuma-namazi-12- Hutbe okurken gücü yetiyorsa hatibin ayakta durması imamların ittifakı ile meşrudur.Vacip olup olmadığında ihtilaf vardır. Malikî ve Şafiî’de vaciptir. Hanbelî ve Hanefî’de vacip değildir. Şafiî özellikle iki hutbe arasında oturmayı vacip görmektedir.Yine Şafiî ’ye göre her iki hutbede de abdestli olmak şart olarak ileri sürülmektedir. Diğer mezheplerde hutbe de abdestli olmak şart derecesinde değildir. Şafiî’nin de böyle bir kavli vardır.

- Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre hatip minbere çıktığında (camide) bulunanlara selam verir. Hanefî ve Malikî’de ise bu mekruhtur. Çünkü hatip minbere çıkmadan önce camiin içerisinde iken cemaate selam vermiştir. Minbere çıktığında selamı tekrarlamaz.