Dört Mezhebe Göre Cenaze – 10

By | 1 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze-10- Kadın varlıklı ise kefeni kendi malından karşılanır. Bu Şafiî dışındaki mezheplere göredir. Şayet kadın varlıklı değilse Maliki’ye göre kefen masrafını kocası karşılar. (Hanefî’den) İmam Muhammed’e göre kefen masrafı hâzineden karşılanır. Nitekim kocası yoksul olduğu takdirde ittifakla böyledir.

Hanbelî’ye göre durum ne olursa olsun, kocaya kefen masrafını ödemesi gerekmez.

Şafiî’de ise kefen masrafının esas yeri ölenin bıraktığı malıdır. Malı yoksa (sağlığında) uzak yakın nafakası hangi akrabaya düşüyorsa kefen masrafı da onadır. Kocada da durum böyledir. Şafiî mezhebinde muhakkik ulemaya göre durumu yukarıda anlatılan kadının kefen masrafı, kadın varlıklı olsun, yoksul olsun kocasına aittir.

- Vefat eden kimse (hacda) ihramlı ise kokulu bir şey kendisine kullanılmaz, dikişli bir şey giydirilmez ve başı örtülmez. Bunda ittifak vardır. Ancak Ebu Hanife’den ölmekle ihramı iptal olmuş olup diğer ölülere ne yapılıyorsa ona da bunların yapılabileceği rivayet edilmiştir.