Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz

By | 29 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz- Mezhep imamları cemaatle namaz kılmanın meşru olduğunda ve onu insanlar arasında açıkça yapmanın vacip olduğunda ittifak etmişlerdir. Bir memleketteki bütün müslümanlar cemaatle namazı kılmaktan çekinseler (terk etseler) onlara (bu sebeple) savaş açılır.

- Mezhep imamları cemaati oluşturan sayının bir imam, bir de onun sağına durmuş cemaat olmak üzere iki kişi olduğunda ittifak etmişlerdir. Ahmed b. Hanbel’e göre cemaat tek kişi olup imamın sol tarafına durursa onun namazı batıl (geçersiz) dir.