Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz – 11

By | 30 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz-11Abdestli olmayan imamın arkasında namazın caiz olmadığında ittifak vardır. İmamın durumu (abdestsiz olduğu) bilinmez ise cuma namazından başka namazlarda (arkasında namaz kılanın) namazı sahih olur. Cuma namazında ise Şafiî’ye göre sayı imamdan başkaları ile tamam oluyorsaH imamın arkasındakilerin namazı tercih edilen görüşe göre sahihtir. Ebu Hanlfe ve Ahmed b. Hanbel’e göre abdestsiz kimsenin arkasında kılınan namaz, ne olursa olsun batıldır.
Malikî mezhebine göre, imam abdestsiz olduğunu unutmuş ise arkasındakilerin namazı sahih, biliyorsa batıldır.

- Ayakta namaz kılanın oturarak namaz kılan imama uyması Hanefî ve Şafiî’ye göre sahihtir. Malikî’de bu hususta (sahih olduğu ve olmadığı şeklinde) iki rivayet vardır. Hanbelî’de ise ayakta kılma durumunda olan cemaat oturarak namaz kıldıran imama uyduklarında imam gibi oturarak namaz kılarlar.